Finanse. Prawo. Inwestycje.

Debiuty giełdowe

Debiut giełdowy to efekt finalny przeprowadzenia kompleksowych analiz, opracowania dokumentów formalno-prawnych i prospektu emisyjnego oraz plasowania oferty wśród inwestorów. Jest to złożony proces, mający na celu dostosowanie spółki do wymogów rynku kapitałowego i - w konsekwencji - jej udany debiut. Eksperci Grupy Trinity S.A. udzielają profesjonalnego wsparcia niezbędnego do wprowadzenia firmy na dominujące w Polsce rynki instrumentów finansowych: NewConnect oraz rynek obligacji Catalyst.

 

Rekomendują nas:

Prev Next

Webber saar„Rekomenduję współpracę z Grupą Trinity S.A. w oparciu o rzetelność i świadczenie usług na najwyższym poziomie.” Tomasz Czeszejko-Sochacki, Prezes Zarządu

marco oil - logo"Uznajemy Grupę Trinity S.A. za godną polecenia innym podmiotom rozważającym wycenę swojej marki", Marek Kotkiewicz

FIAB„Rekomenduję Grupę Trinity S.A. jako kompetentnego partnera biznesowego.” Łukasz Kabaciński, Prezes Zarządu

ceramika"Stały kontakt i zaangażowanie analityków Grupy Trinity S.A. pozwoliły na szybką i efektywną realizację zleceniaJacek Pilch, Prezes Zarządu

Kamsoft mazowsze"Polecam Grupę Trinity S.A. jako ekspertów w zakresie przeprowadzania wycen" Grzegorz Jankowski, Prezes Zarządu

Travelplanet„Projekty inwestycyjne realizowane przez Grupę Trinity S.A. są bardzo obiecujące, a skala działania jest godna podziwu." Tomasz Moroz, Prezes Zarządu

makrum"Wyrażamy zadowolenie i satysfakcję z przebiegu współpracy z Grupą Trinity S.A." Piotr Fortuna, Dyrektor Finansowy

Untitled-1"Polecam Grupę Trinity S.A. jako rzetelną firmę i specjalistów  w zakresie wycen przedsiębiorstw." Paweł Pupin, Prezes Zarządu

Mennica"Rekomenduję Grupę Trinity S.A. jako rzetelnego i kompetentnego partnera w biznesie." Wojciech Kaźmierczak, Prezes Zarządu

advertigo"Rekomenduję Grupę Trinity S.A. w oparciu o doświadczenie oraz efekty." Leszek Jastrzębski, Prezes Zarządu

Librus"Polecam Grupę Trinity S.A. jako kompetentego i wiarygodnego partnera." Adam Tlatlik, Prezes Zarządu

Irmawit"Polecamy usługi Grupy Trinity S.A. innym podmiotom rozważającym wycenę swojej marki." Małgorzata Skoczek-Żero, Prezes Zarządu

metkom"Zachęcamy do podejmowania współpracy z Grupą Trinity S.A. w zakresie wyceny marek." Tomasz Król, Prezes Zarządu

perla"Z przyjemnością polecamy usługi Grupy Trinity S.A. innym firmom." Małgorzata Staroń-Kawka, Z-ca Dyrektora Pionu księgowości ds. podatków.

logo TES"Wyrażamy zadowolenie i satysfakcję ze współpracy z Grupą Trinity S.A., której usługi szczerze polecamy innym przedsiębiorcom." Tomasz Woźniak, Prezes Zarządu

hoff"Rekomendujemy Grupę Trinity S.A. jako godną zaufania firmę świadczącą usługi na najwyższym poziomie." Krzysztof Dubiel, Członek Zarządu

Korzyści z debiutu:

Masz pytanie? Napisz. Oddzwonimy.


Proszę podać imię i nazwisko.

Numer powinien składać się wyłącznie z 9 cyfr.

Proszę podać treść wiadomości.
Telefon+48 71 330 74 99

 

 Debiut giełdowy jest dla spółki ważnym krokiem w rozwoju, ponieważ decydując się na upublicznienie, zgadza się ona na ujawnienie swoich działań wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego. Pociąga to za sobą szereg obowiązków, jednak korzyści z emisji akcji/obligacji są znacznie większe.

 

Do najważniejszych zaliczyć należy pozyskanie kapitału, dzięki któremu wiele przedsiębiorstw nie byłoby w stanie rozwijać swojej działalności w tak szybkim tempie, oraz wzrost wiarygodności wśród potencjalnych partnerów biznesowych.

Co oferujemy?

Rynek akcji NewConnect:

 • przygotowanie formalnoprawne spółki do debiutu,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentu informacyjnego,
 • wsparcie w prawidłowym wypełnianiu ciążących na spółce obowiązków informacyjnych,
 • sporządzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia spółki,

Rynek obligacji Catalyst:

 • zbadanie sytuacji spółki i branży, w której działa, perspektyw rozwoju branży i pozycji spółki na jej tle,
 • zbadanie zdolności finansowej spółki,
 • sporządzenie propozycji nabycia i innych materiałów, które będą przekazywane potencjalnym inwestorom,
 • organizację i przeprowadzenie procesu emisji prywatnej obligacji lub listów zastawnych emitenta (private placement),
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie instrumentów dłużnych emitenta do obrotu na Catalyst,
 • przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie działań rejestracyjnych w KDPW i GPW dotyczących instrumentów dłużnych wprowadzanych na Catalyst i doprowadzenie do pierwszego dnia notowania,
 • przygotowanie emitenta do wypełniania obowiązków informacyjnych.

Kontakt 

Indywidualne podejście

Kompleksowe usługi

Wykwalifikowana kadra

Grupa Trinity S.A.

Rynek 7, 50-106 Wrocław

biuro[at]grupatrinity.pl

Telefon: +48 (71) 330 74 99

 

Skontaktuj się png

Nasi eksperci w mediach:


Pokaż więcej

FAQ

Jaka jest funkcja autoryzowanego doradcy przy wprowadzaniu spółki na NewConnect?

Rolą Autoryzowanego Doradcy jest wsparcie spółki w procesie przygotowania do debiutu oraz współpraca przez minimum rok od momentu jego nastąpienia. Składa się na to m.in:

 • weryfikacja spółki
 • przygotowanie spółki
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego
 • doradzanie w zakresie funkcjonowania spółki na rynku
 • wspieranie emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

 

Ile przeciętnie trwa przygotowanie do debiutu na NC?

Debiut na małym parkiecie może nastąpić na drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej. Ułatwiona procedura pierwszej z nich sprawia, że od podjęcia decyzji o debiucie do pierwszych notowań mija nie więcej niż  3 miesiące. Oferta publiczna stawia przed spółkami takie same wymagania jak GPW, w związku z czym formalności trwają nawet do 9 miesięcy.

Jakie obowiązki wobec uczestników rynku wiążą się z wejściem na mały parkiet?

Spółki notowane na rynku NewConnect mają obowiązek przekazywać do publicznej wiadomości:

 • raporty bieżące zawierające informacje o wszelkich istotnych zdarzeniach i planach, mających wpływ na ich sytuację rynkową lub na cenę instrumentów finansowych,
 • raporty okresowe:  kwartalne (zawierające bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale) oraz roczne (z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta.

Jak wygląda wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO?

Podstawowym warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu dopuszczeniowego, zawierającego właściwe dla danego wprowadzenia (oferty) informacje. Emitent może oferować akcje w drodze:

 

 • oferty prywatnej - stosuje się tu wymogi dokumentu informacyjnego, którego zakres ustalony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 • oferty publicznej do wartości 2,5 mln EUR - dla których obowiązuje publiczny dokument informacyjny, czyli rygory memorandum informacyjnego;
 • oferty publicznej - wówczas zastosowanie mają wszystkie rygory przewidziane w publicznym dokumencie informacyjnym, czyli w Rozporządzeniu KE 809/2004 wykonującym dyrektywę 2003/71/WEw sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych [...],. łącznie z trybem zatwierdzania prospektu przez właściwy organ nadzoru (Komisję Nadzoru Finansowego).

Jakie warunki należy spełnić, by móc zadebiutować na rynku NC?

Lista podstawowych warunków, które musi spełnić spółka, żeby zadebiutować na małym parkiecie ogranicza się w zasadzie do trzech punktów:

 • forma prawna - spółka akcyjna lub komandytowo-akcyjna (podstawa: odpis aktu założycielskiego, statut lub inne dokumenty, potwierdzające status prawny emitenta) z nominalną wartością akcji na poziomie przynajmniej 0,1 zł oraz kapitałem własnym w wysokości 500 tys. zł,
 • posiadanie nieograniczonej zbywalności akcji oraz zapewnienie odpowiedniego rozproszenia akcji tj. minimalnego free float-u na poziomie 15%,
 • korzystanie z usług Autoryzowanego Doradcy, którego głównym zadaniem jest właśnie wprowadzenie akcji przedsiębiorstwa do obrotu giełdowego i współpraca przez minimum rok po debiucie.

 

Spółka nie może być także w stanie upadłości lub w trakcie postępowania likwidacyjnego.

Jakie warunki należy spełnić, by móc zadebiutować na rynku Catalyst?

Aby instrumenty dłużne mogły zostać dopuszczone do obrotu na Catalyst, należy sporządzić odpowiedni dokument informacyjny (czyli Dokument Informacyjny w przypadku wprowadzenia do ASO lub prospekt emisyjny dla rynku regulowanego), chyba, że emitent na podstawie odrębnych przepisów jest z tego obowiązku zwolniony. Spółka nie może być także w stanie upadłości lub w trakcie postępowania likwidacyjnego. Zbywalność instrumentów nie jest ograniczona.

 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam