Finanse. Prawo. Inwestycje.

Raporty bieżące

Raporty EBI

 

 1. Uzyskanie przez Grupę Trinity S.A. dostępu do systemu EBI
 2. Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Grupy Trinity do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
 3. Zmiana w zarządzie spółki zależnej od Emitenta
 4. Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki
 5. Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki
 6. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.
 7. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012
 8. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Trinity S.A. na dzień 28-06-2013 r.
 9. Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 10. Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej
 11. Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej
 12. Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej
 13. Zwołanie NWZ na dzień 30 września 2013 r.
 14. Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 15. Zwołanie NWZ na dzień 28 listopada 2013 r.
 16. Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
 17. Zawiązanie spółek zależnych
 18. Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 listopada 2013 r.
 19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 20. Aktualizacja informacji o zawartej umowie inwestycyjnej
 21. Aktualizacja informacji o zawartej umowie inwestycyjnej
 22. Aktualizacja informacji o zawartej umowie inwestycyjnej
 23. Niedojście do skutku emisji akcji serii D
 24. Zwołanie NWZ na dzień 13 lutego 2014 r.
 25. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.
 26. Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 27. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
 28. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 29. Zmiana adresu do korespondencji
 30. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Trinity S.A. na dzień 30-06-2014 r.
 31. Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 32. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08-08-2014
 33. Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2014 r.
 34. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
 35. Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 października 2014 roku
 36. Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 października 2014 r.
 37. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 38. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
 39. Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2014
 40. Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 roku.
 41. Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r.
 42. Zmiany w Organach Spółki
 43. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.
 44. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 roku
 45. Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016 r.
 46. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015
 47. Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 22 czerwca 2016
 48. Zmiany w organach spółki
 49. Informacja poufna na podstawie rozporządzenia MAR.
 50. Informacja poufna na podstawie rozporządzenia MAR.
 51. Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego
 52. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.
 53. Zmiana terminu przekazania raportu bieżącego za I kwartał 2017 do publicznej wiadomości.
 54. Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2016 rok
 55. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzien 30 czerwca 2017
 56. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017
 57. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
 58. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 

Raporty ESPI

 

 1. Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
 2. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Trinity S.A. na dzień 28-06-
 3. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 4. Zwołanie NWZ na dzień 30 września 2013 r.
 5. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 6. Zwołanie NWZ na dzień 28 listopada 2013 r.
 7. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 8. Zwołanie NWZ na dzień 13 lutego 2014 r.
 9. Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
 10. Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
 11. Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana stanu posiadania o więcej niż 1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez podmiot posiadający nie mniej niż 33,3% głosów
 12. Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
 13. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 14. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Trinity S.A. na dzień 30-06-2014 r.
 15. Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
 16. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Trinity S.A. na dzień 08-08-2014 r.
 17. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2014 roku.
 18. Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 października 2014 roku
 19. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 20. Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 roku.
 21. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 22. Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016 r.
 23. Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki w dniu 22 czerwca 2016
 24. Zawiadomienie w sprawie przekroczenia ogólnej liczby głosów w Spółce
 25. Zawiadomienie w sprawie przekroczenia ogólnej liczby głosów w Spółce
 26. Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej 5%.
 27. Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej 5%.
 28. Korekta do raportu bieżącego nr 5/2016
 29. Informacja poufna.
 30. Informacja poufna.
 31. Informacja poufna
 32. Informacja o korzystnych nieprawomocnych wyrokach w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług dla Mennicy Wrocławskiej sp. z o. o.
 33. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017
 34. Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ w dniu 30 czerwca 2017 roku
 35. Informacja na podstawie rozporządzenia MAR
 36. Informacja poufna na podstawie rozporządzenia MAR

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam