Finanse. Prawo. Inwestycje.

Tworzenie i restrukturyzacja spółek

Czym jest proces tworzenia i restrukturyzacji spółek?

Proces tworzenia spółki to złożone działanie polegające na wyborze formy działalności oraz rejestracji przedsiębiorstwa. Natomiast restrukturyzacja spółki nie powinna być postrzegana wyłącznie z negatywnego punktu widzenia. Należy pamiętać, że nie przeprowadza się jej tylko spółkach dotkniętymi sytuacjami kryzysowymi np. problemami z zachowaniem płynności. Często decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji podejmują również spółki o zdrowych fundamentach, które poprzez takie działania dążą np. do poprawy wyników.

Jaki jest cel tworzenia i restrukturyzacji spółek?

Do głównych celów restrukturyzacji spółki należy zaliczyć poprawę jej działania jako całości. Optymalizacja organizacji natomiast ma się przełożyć bezpośrednio na polepszenie wyników uzyskanych przez przedsiębiorstwo.

Korzyści z wdrożenia:

Przy tworzeniu spółki bardzo ważnym aspektem jest prawidłowe dopasowanie rodzaju spółki do profilu działalności.  

Restrukturyzacja spółki umożliwia poprawę jej zorganizowania i funkcjonowania. Spółka staje się również bardziej efektywna ekonomicznie poprzez poprawę wyników produkcyjnych oraz finansowych.   

Co oferujemy?

Utworzenie spółki:

 • dostosowanie rodzaju spółki do planowanego modelu prowadzenia działalności i zarządzania,
 • przygotowanie umowy/statutu spółki oraz kompletu pozostałych dokumentów korporacyjnych,
 • rejestracja spółki w KRS oraz wszystkich innych organach,

 

Przekształcenia, połączenia i podziały:

 • doradztwo przy wyborze optymalnej docelowej formy prowadzenia działalności,
 • dostosowanie sposobu funkcjonowania spółki/spółek do potrzeb prowadzonej działalności oraz do zrealizowania celu przekształcenia (np. optymalizacji odpowiedzialności lub obciążeń podatkowych czy przygotowania do debiutu giełdowego),
 • przeprowadzenie procedury reorganizacyjnej, włącznie z obsługą biegłego rewidenta,
 • rejestracja przekształcenia, połączenia, podziału spółki w KRS oraz wszystkich innych organach.

 

Aporty przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa:

 • audyt aktywów i pasywów przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie strategii przekazania aktywów oraz możliwości przejęcia pasywów przez odbiorcę aportu,
 • przygotowanie i przeprowadzenie aportowego podwyższenia kapitału zakładowego,
 • przygotowanie umów przeniesienia aportu/przejęcia zobowiązań wnoszącego aport,
 • rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS,
 • ewentualna likwidacja spółki wnoszącej aport.

 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę:

 • dostosowanie rodzaju spółki do planowanego modelu prowadzenia działalności i zarządzania,
 • optymalizacja odpowiedzialności przedsiębiorcy i kosztów prowadzonej przez niego działalności,
 • przygotowanie kompletu dokumentów przekształceniowych oraz przeprowadzenie procedury przekształcenia wraz z obsługą procesu przez biegłego rewidenta,
 • rejestracja przekształcenia w KRS oraz wszystkich innych organach.

Kontakt

Indywidualne podejście

Kompleksowe usługi

Wykwalifikowana kadra

Grupa Trinity S.A.

Rynek 7, 50-106 Wrocław

biuro[at]grupatrinity.pl

Telefon: +48 (71) 330 74 99

 

Skontaktuj się png

Nasi eksperci w mediach:FAQ

Czym różni się spółka osobowa od kapitałowej i jaki rodzaj spółki wybrać?

Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej. Wspólnicy najczęściej odpowiadają za jej zobowiązania całym majątkiem i zazwyczaj sami prowadzą sprawy spółki. Do spółek osobowych zaliczamy spółką jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.
Spółka kapitałowa posiada osobowość prawną od momentu uzyskania wpisu do rejestru sądowego. Spółka kapitałowa posiada swój własny majątek, odrębny od majątku osobistego wspólników lub akcjonariuszy. Odpowiada ona za zobowiązania całym swoim majątkiem. Sprawami spółki nie zajmują się bezpośrednio wspólnicy lub akcjonariusze, lecz organy spółki. Do spółek kapitałowych zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

 

Wybór rodzaju spółki jest zależny od wielu czynników. Różne formy prawne mają różne skutki w sferze praw i obowiązków wspólników, ich odpowiedzialności, opodatkowania, kosztów związanych z rejestracją. Czasem przepisy prawa wymuszają prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej w określonej formie prawnej. Dopiero uwzględnienie rzeczywistych potrzeb zakładającego spółkę pozwala na wskazanie najodpowiedniejszej formy spółki.

Jak przeprowadzić prawną restrukturyzację spółki?

Restrukturyzacja w znaczeniu prawnym odnosi się do procesów łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Z tymi skomplikowanymi procesami wiążą się różne skutki zarówno dla spółki, jak i jej wspólników i akcjonariuszy. Przeprowadzając restrukturyzację, należy mieć na uwadze jej skutki podatkowe, administracyjne i cywilnoprawne oraz jej wpływ na pracowników i wierzycieli. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić dokładną analizę prawną restrukturyzacji, która da podstawy do oceny opłacalności restrukturyzacji oraz jej wpływu na prawa i obowiązki wszystkich uczestników. Dalsze kroki zależne są od formy restrukturyzacji i przeprowadzane są zgodnie z procesami odpowiednimi dla danej formy restrukturyzacji.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam