Finanse. Prawo. Inwestycje.

Due diligence

Czym jest badanie due dilligence?

Due diligence jest badaniem prawnym obejmującym całość lub określoną część działalności spółki. W zależności od celu oraz zakresu, może mieć różny przebieg i czas trwania. Najczęściej rozważa się je w kontekście przeprowadzenia wyceny spółki oraz oszacowania ryzyka związanego z planowaną inwestycją.

Jaki jest cel:

Przeprowadzony audyt ma zabezpieczać interesy aktualnych lub przyszłych właścicieli firmy − najczęściej w ramach transakcji sprzedaży spółki.

Korzyści z wdrożenia:

Badanie due dilligence pozwala na identyfikację nieprawidłowości istniejących w spółce, a w konsekwencji umożliwia usunięcie co najmniej części z nich. Świadomość ich istnienia pozwala prowadzić skuteczniejsze negocjacje i zaplanować taki model działania spółki, który zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia ustalonych ryzyk. 

Co oferujemy?

  • przeprowadzenie audytu zawierającego w szczególności:

           - historię prawną spółki,

           - organy i akty korporacyjne spółki,

           - prawa własności,

           - analizy umów zawartych przez spółkę,

           - sprawy pracownicze,

           - ochronę środowiska,

           - sprawy sądowe,

           - prawa własności intelektualnej,

           - inwestycje,

           - zezwolenia i koncesje.

Kontakt

Indywidualne podejście

Kompleksowe usługi

Wykwalifikowana kadra

Grupa Trinity S.A.

uRynek 7, 50-106 Wrocław

biuro[at]grupatrinity.pl

Telefon: +48 (71) 330 74 99

 

Skontaktuj się png

Nasi eksperci w mediach:FAQ

Jakie są główne rodzaje due diligence?

Główne rodzaje DD to:

1) prawne,

2) finansowe,

3) podatkowe,

4) majątkowe,

5) organizacyjne + HR,

6) rynkowe,

7) środowiskowe.

Na jakie aspekty w szczególności powinien zwrócić uwagę sprzedający?

Sprzedający powinien zwrócić uwagę na zakres informacji wymaganych przez kupującego do przeprowadzenia procesu DD oraz na treść składanych przez siebie oświadczeń na potrzebny tego procesu. Powinien także pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu tajemnicy swojego przedsiębiorstwa, w szczególności na wypadek gdyby transakcja nie doszła do skutku. Dlatego też rekomendujemy sprzedającym aby każdorazowo przez dopuszczeniem do procesu Due Diligence zawarli ze swoim kontrahentem umowę o zachowaniu poufności oraz wdrożyli regulamin przeprowadzania DD.

Na jakie aspekty w szczególności powinien zwrócić uwagę kupujący?

Kupujący powinien brać pod uwagę szereg dokumentów dotyczących kontaktów przedsiębiorstwa z innymi podmiotami, szczególnie w kwestii umów z udziałowcami, a także z kluczowymi pracownikami. Warto także zagłębić się w protokoły organów kupowanego podmiotu, a także zainteresować się, czy podmiot jest stroną w sporach sądowych lub postępowaniach przedsądowych.

Do czego można wykorzystać raport z due diligence?

Raport z due diligence jest szczególnie przydatny w przypadku:

  • wyceny spółki,
  • negocjacji umów i ceny zakupu spółki,
  • potwierdzaniu zasad sprawozdawczości finansowej, szacowaniu wpływu transakcji na przyszłe wyniki przedsiębiorstwa,
  • ustalaniu odpowiedniej struktury transakcji, strategii jej finansowania,
  • identyfikacji czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, możliwości wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam