Finanse. Prawo. Inwestycje.

Wycena marki i znaku towarowego

Szacuje się, że aktywa niematerialne stanowią od 50% do 90% wartości przedsiębiorstwa (w zależności od branży i rynku). Wiedza na temat wartości marki i znaku towarowego umożliwia zwiększenie efektywności zarządzania marketingowego i planowania strategicznego w całej firmie.Ze względu na zawiłość polskich regulacji rachunkowych, proces  wyceny wymaga jednak rozległej wiedzy i sporego nakładu pracy. Eksperci Grupy Trinity S.A. posiadają odpowiednie kompetencje i wieloletnie doświadczenie w weryfikacji wartości aktywów niematerialnych i prawnych, dzięki czemu proponowane przez nich rozwiązania prowadzą do maksymalnego wykorzystania potencjału raportowanej marki,przekładającego się na wartość całego przedsiębiorstwa. 

  

Rekomendują nas:

Prev Next

Mennica"Rekomenduję Grupę Trinity S.A. jako rzetelnego i kompetentnego partnera w biznesie." Wojciech Kaźmierczak, Prezes Zarządu

Travelplanet„Projekty inwestycyjne realizowane przez Grupę Trinity S.A. są bardzo obiecujące, a skala działania jest godna podziwu." Tomasz Moroz, Prezes Zarządu

ceramika"Stały kontakt i zaangażowanie analityków Grupy Trinity S.A. pozwoliły na szybką i efektywną realizację zleceniaJacek Pilch, Prezes Zarządu

FIAB„Rekomenduję Grupę Trinity S.A. jako kompetentnego partnera biznesowego.” Łukasz Kabaciński, Prezes Zarządu

metkom"Zachęcamy do podejmowania współpracy z Grupą Trinity S.A. w zakresie wyceny marek." Tomasz Król, Prezes Zarządu

Untitled-1"Polecam Grupę Trinity S.A. jako rzetelną firmę i specjalistów  w zakresie wycen przedsiębiorstw." Paweł Pupin, Prezes Zarządu

makrum"Wyrażamy zadowolenie i satysfakcję z przebiegu współpracy z Grupą Trinity S.A." Piotr Fortuna, Dyrektor Finansowy

Librus"Polecam Grupę Trinity S.A. jako kompetentego i wiarygodnego partnera." Adam Tlatlik, Prezes Zarządu

advertigo"Rekomenduję Grupę Trinity S.A. w oparciu o doświadczenie oraz efekty." Leszek Jastrzębski, Prezes Zarządu

Irmawit"Polecamy usługi Grupy Trinity S.A. innym podmiotom rozważającym wycenę swojej marki." Małgorzata Skoczek-Żero, Prezes Zarządu

Kamsoft mazowsze"Polecam Grupę Trinity S.A. jako ekspertów w zakresie przeprowadzania wycen" Grzegorz Jankowski, Prezes Zarządu

marco oil - logo"Uznajemy Grupę Trinity S.A. za godną polecenia innym podmiotom rozważającym wycenę swojej marki", Marek Kotkiewicz

hoff"Rekomendujemy Grupę Trinity S.A. jako godną zaufania firmę świadczącą usługi na najwyższym poziomie." Krzysztof Dubiel, Członek Zarządu

Webber saar„Rekomenduję współpracę z Grupą Trinity S.A. w oparciu o rzetelność i świadczenie usług na najwyższym poziomie.” Tomasz Czeszejko-Sochacki, Prezes Zarządu

logo TES"Wyrażamy zadowolenie i satysfakcję ze współpracy z Grupą Trinity S.A., której usługi szczerze polecamy innym przedsiębiorcom." Tomasz Woźniak, Prezes Zarządu

perla"Z przyjemnością polecamy usługi Grupy Trinity S.A. innym firmom." Małgorzata Staroń-Kawka, Z-ca Dyrektora Pionu księgowości ds. podatków.

 

Korzyści z wyceny marki i znaku towarowego:

Masz pytanie? Napisz. Oddzwonimy.


Proszę podać imię i nazwisko.

Numer powinien składać się wyłącznie z 9 cyfr.

Proszę podać treść wiadomości.
Telefon+48 71 330 74 99
    

 • oszacowanie korzyści, jakie wynikają z tytułu posiadania marki w portfolio przedsiębiorstwa i praw do niej,
 • zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez popularność produktu wśród lojalnych konsumentów,
 • powiększenie marży na poszczególnych produktach,
 • polepszenie aktywów bilansu,
 • zarządzanie i kontrola efektywnością marki, ustalenie opłat za jej wykorzystywanie,
 • ustalenie realnej wartości marki przy procesie jej sprzedaży.

 

 

Jak przebiega proces wyceny marki i znaku towarowego?

Infografika wyceny marki - Final

Co otrzymuje klient?

Podmiot zlecający wycenę otrzymuje raport zawierający:

 • charakterystykę przedmiotu wyceny oraz jej celu,
 • opis i uzasadnienie wyboru danej metody wyceny,
 • wycenę przeprowadzoną wytypowanymi wcześniej metodami oraz ostateczną wartość marki.

 

W jaki sposób dokonuje się wyceny marki i znaku towarowego?

Wycenę wartości marki i znaku towarowego sporządzamy najczęściej przy użyciu trzech kluczowych metod:

 • metody korzyści ekonomicznych (określa wartość marki na podstawie  prognozowanych przepływów pieniężnych, generowanych dzięki marce),
 • metody premii cenowej (polega na porównaniu dochodów wytworzonych przez  markę z dochodami, jakie można byłoby osiągnąć oferując podobny produkt, oznaczony mniej rozpoznawalną marką),
 • metody opłat licencyjnych (opiera się na ustaleniu wysokości opłaty licencyjnej, jaką ponosiłby użytkownik znaku w zamian za prawo do korzystania z marki, gdyby go nie posiadał).

 

Wybór konkretnej metody uzależniony jest od celu wyceny, a także od oczekiwań zleceniodawcy. Przykładowo, gdy cel związany będzie z transakcją rynkową, istotnym elementem wyceny będą argumenty negocjacyjne, uregulowania potencjalnego kontraktu i wyniki analizy ryzyka, wyznaczające obszar potencjalnej wartości.

 

Wycena marki a optymalizacja podatkowa

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem znak towarowy jest klasyfikowany jako wartość niematerialna i prawna, w związku z czym podlega on amortyzacji. Wykorzystując proces optymalizacji, firma może zyskać nawet 19% jego wartości w postaci korzyści podatkowych. Jeśli zatem znak warty jest 1 500 000 pln, można otrzymać z tego tytułu 285 000 pln.

Optymalizacja może zostać przeprowadzona na kilka sposobów, jednak najczęściej bazuje ona na transferze znaku towarowego z dotychczasowego majątku firmy do podmiotu zależnego. Wykorzystuje się w tym celu rozmaite struktury podatkowe, które mogą bazować zarówno na polskich podmiotach (np. spółka komandytowo-akcyjna), jak i zagranicznych. Metodologię zawsze dobiera się indywidualnie wskutek gruntownej analizy konkretnego przypadku.

Podstawę tego procesu zawsze stanowi wycena marki, ponieważ to od jej wysokości będzie zależało, czy działanie jest opłacalne dla danego podmiotu. Jednocześnie pozwoli ona dokładnie określić, ile firma zyska, decydując się na takie rozwiązanie.

 

Kontakt:

Indywidualne podejście

Kompleksowe usługi

Wykwalifikowana kadra

Grupa Trinity S.A.

Rynek 7, 50-106 Wrocław

biuro[at]grupatrinity.pl

Telefon: +48 (71) 330 74 99

 

Skontaktuj się png

Nasi eksperci w mediach:


Pokaż więcej

 

Najczęściej zadawane pytania:

W jaki celu warto wyceniać markę?

Wiedza dotycząca wartości marki przynosi szczególne korzyści, gdy:

 

 • jest wykorzystywana przy analizach strategicznych i inwestycyjnych: opcjach strategicznych, programach restrukturyzacji, projektach inwestycyjnych,
 • sprzedawane są umowy licencyjne odnoszące się do korzystania z określonych praw do znaku itp.,
 • występują potrzeby bilansowe i podatkowe: aktualizacja wartości bilansowej aktywów, wycena  udziałów i akcji (w tym udziałów w spółkach zależnych), ustalenie warunków umów pomiędzy podmiotami powiązanymi (cen transferowych),
 • występują potrzeby kredytowe: zabezpieczenie kredytu na akcjach lub udziałach oraz wartościach niematerialnych.

Ile kosztuje wycena marki?

Koszt przeprowadzenia wyceny marki zawsze jest ustalany indywidualnie na bazie specyfiki firmy oraz stopnia skomplikowania struktury produktów sygnowanych danym znakiem towarowym. Dzięki temu z usług Grupy Trinity S.A. korzystają zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i duże spółki giełdowe.

Ile trwa wycena marki?

Termin realizacji wyceny marki przez ekspertów Grupy Trinity S.A. to minimum 14 dni roboczych liczonych od otrzymania kompletu wymaganych dokumentów.

Czy markę lub znak towarowy wypracowany we własnym zakresie można po dokonanej wycenie przeszacować?

Nie, zabraniają tego przepisy prawne dotyczące rachunkowości. Zwiększenia kapitałów własnych można jednak dokonać pośrednio, za pomocą odpowiednich transakcji kapitałowych.

Czy raport z wyceny marki jest dokumentem uznawanym przez organy skarbowe?

Żadne przepisy prawne nie regulują wymaganej zawartości raportów z wyceny. Z tego powodu sporządzający raport nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne nie uznanie informacji w nim zawartych przez organy skarbowe.

Zobacz także

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam