Finanse. Prawo. Inwestycje.

Private Equity

Czym jest Private Equity?

Spółki dojrzałe o udokumentowanej historii oraz stabilnej sytuacji finansowej i pozycji na rynku potrzebują znacznego zastrzyku kapitału na realizację strategii optymalnego rozwoju. Partnerami są dla nich fundusze typu Private Equity, które nie tylko zapewniają kapitał, ale również wspierają w kluczowych decyzjach strategicznych, które mają wpływ na wzrost wartości spółki. Proces dotyczy nabywania akcji lub udziałów w spółkach, które nie występują w obrocie na rynkach publicznych.

W jakim celu dokonuje się transakcji Private Equity?

Transakcji Private Equity dokonuje się w celu pozyskania kapitału na rozwój nowych technologii i produktów, na procesy przejęć innych spółek bądź też zwiększenie kapitału obrotowego. Może to służyć również wzmocnieniu struktury bilansowej podmiotu. Główną ideą jest zwiększenie wartości spółki poprzez powyższe działania. Pozyskanie kapitału poprzez proces Private Equity nie wyklucza pozyskania dodatkowych środków poprzez kredyt bankowy, a wręcz zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa przy rozmowach z instytucjami finansowymi.

Korzyści z procesu Private Equity:

  • możliwość szybszego rozwoju przedsiębiorstwa dzięki zaangażowaniu kapitału przez inwestora. Dzięki pozyskaniu środków od funduszu Private Equity, przedsiębiorca osiągnie pewną przewagę konkurencyjną nad innymi firmami w branży, gdyż będzie mógł zdynamizować rozwój firmy.
  • możliwość wykorzystania doświadczenia funduszu. Wartością dodaną dla firmy powinno być wsparcie merytoryczne i duże doświadczenie inwestora w prowadzeniu różnych biznesów. Zazwyczaj fundusze inwestycyjne analizują i prowadzą wiele projektów oraz współpracują z wieloma różnymi firmami z kilku branż, dzięki czemu pracownicy funduszu mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz znajomość realiów rynkowych.
  • możliwość wykorzystania kontaktów biznesowych funduszu Private Equity. Przedsiębiorca zapraszając do współpracy fundusz PE/VC, może wykorzystać te kontakty do pozyskania nowych klientów i dostawców, co na pewno będzie miało pozytywny wpływ na poziom przychodów i zysk osiągany przez firmę.
  • zwiększenie wiarygodności wśród kooperantów. Pozyskanie inwestora w postaci funduszu PE/VC podnosi wiarygodność firmy. Zanim fundusz zainwestuje kapitał w konkretny projekt, swoją decyzję poprzedza dokładną i wnikliwą analizą firmy (najczęściej poprzez proces due dilligence). W jej wyniku fundusz jest w stanie wybrać najbardziej atrakcyjne spółki. Do korzyści należy również zaliczyć większą skłonność dostawców do wydłużenia okresów płatności. Firma zyskuje możliwość realizacji większej ilości zamówień, a dzięki temu poprawia się jej pozycja negocjacyjna.
  • możliwość zdobycia dodatkowego finansowania spółki bez względu na etap rozwoju firmy.

Jak przebiega proces inwestycji funduszu Private Equity?

Transakcji Private Equity dokonuje się poprzez przejęcie akcji lub udziałów spółki, która nie jest notowana na regulowanym rynku publicznym. Przedsiębiorca, aby zabezpieczyć się przed wykorzystaniem udostępnionych wrażliwych danych dotyczących firmy, może domagać się podpisania umowy o zachowaniu poufności, tzw. NDA (Non Disclosure Agreement). Głównym jej celem jest zapewnienie przedsiębiorcy, że informacje o jego biznesie pozostaną tajemnicą oraz że nie będą wykorzystywane przez potencjalnego inwestora do innych celów i nie trafią w ręce konkurencji. Przed przystąpieniem do negocjacji przedsiębiorca powinien się do nich odpowiednio przygotować, zaczynając od analizy rynku oraz konkurencji. Następnie należy przeprowadzić analizę SWOT, czyli prześledzić swoje silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla realizacji pomysłu. Oprócz tego właściciel firmy powinien zebrać możliwie, jak najwięcej informacji o potencjalnym inwestorze - jakie branże leżą w kręgu jego zainteresowań, jakie są największe inwestycje oraz na jaką pomoc może liczyć. W celu zwiększenia szans na uzyskanie kapitału, powinno się prowadzić rozmowy z kilkoma potencjalnymi partnerami biznesowymi

Co oferujemy?

Dokonując inwestycji typu Private Equity, Grupa Trinity S.A. wspomaga spółkę nie tylko finansowaniem udziałowym, ale również finansowaniem dłużnym. Może odbywać się to poprzez dostarczenie kapitału na rozwój firmy (expansion capital) lub odkupienie udziałów od właścicieli (buyout) - również przy współpracy z zarządem (management buyout). 

 
Zaangażowanie kapitałowe jest nie mniejsze niż 1 mln zł przy horyzoncie inwestycyjnym trwającym min. 2 lata. 

Kontakt

Indywidualne podejście

Kompleksowe usługi

Wykwalifikowana kadra

Grupa Trinity S.A.

Rynek 7, 50-106 Wrocław

biuro[at]grupatrinity.pl

Telefon: +48 (71) 330 74 99

 

Skontaktuj się png

Nasi eksperci w mediach:

FAQ

Czym różni się private equity od venture capital?

Private equity to fundusze, które swoje działania kierują w stronę przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej i solidnych podstawach ekonomicznych. Natomiast fundusze venture capital swoją uwagę kierują w stronę spółek będących we wczesnym etapie rozwoju.

Od kogo fundusze private equity pozyskują kapitał na inwestycje?

Fundusze private equity pozyskują kapitał od inwestorów długoterminowych poszukujących możliwości inwestycyjnych poza publicznym rynkiem kapitałowym. Są to przeważnie inwestorzy indywidualni.

Czym się różnią strategia Hands on od Hands off?

Fundusze typu VC/PE działają na bazie różnych strategii podejścia do spółki, w którą zainwestowały kapitał. Wiąże się to z różnymi czynnikami, takimi jak choćby poziom ryzyka powodzenia przedsięwzięcia. Z punktu widzenia zaangażowania funduszu można rozróżnić:

 

  • Strategię Hands on, która polega na tym, że fundusz typu VC/PE ingeruje w działalność spółki poprzez umieszczenie np. na pozycji wiceprzesa osobę związaną z funduszem, która ma pomagać w zarządzaniu spółką. Fundusz poprzez swoich współpracowników stara się wpływać na kierunki rozwoju spółki, wspomagając ją m.in. doświadczonymi menadżerami.
  • Strategia Hands off polega na tym, że fundusz trzyma się na uboczu i zbytnio nie ingeruję w działalność spółki. Kontroluje tylko podstawowe rzeczy takie jak np. bieżący stan finansów.

Jakich procentowych udziałów przeważnie żądają fundusze PE przy wejściu w inwestycję?

Ilość udziałów jakie przejmują fundusze w zamian za finansowe wsparcie jest bardzo różny i zależy od wielu czynników takich jak np.  poziom ryzyka inwestycji, długość trwania inwestycji itp.. Przeważnie fundusze wchodzą w inwestycję z kapitałem na poziomie od 35% do 70%.

Jak zabezpieczyć swój biznes w relacjach z PE?

Każdy inwestor lokując swój kapitał w firmę, wymaga określonej kontroli. W przeważającej liczbie przypadków twórcy projektu nadal pozostają większościowym udziałowcem i posiadają pakiet kontrolny nad spółką. Dzięki temu mogą podejmować decyzje związane z rozwojem spółki i kierunkami, w których spółka ma się rozwijać. Jednak inwestor kupujący pakiet miejszościowy przeważnie zastrzega sobie prawo np. veta, prawo wyjścia w określonych warunkach z inwestycji lub prawo pierwokupu. Najlepszym zabezpieczeniem pozycji twórców jest ich rzetelna praca wpływająca na ciągły rozwój spółki i pomnażanie jej wartości.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
Potwierdzam